Plán práce na rok 2018

Okrsní organizace ČSV,z.s. Jindřichův hradec
plán práce na rok 2018

LEDEN

Kurz včelaření od A do Z Nasavrky
8.-10.01.2018 zájemci

Seminář vedoucích včelařských kroužků
20.-21.01.2018 Paleček

Kurz včelaření od A do Z Nasavrky
22.-24.01.2018 zájemci

ÚNOR

Kurz včelaření od A do Z Nasavrky
12.-14.02.2018 zájemci

Odběr vzorků zimní měli
15.2.2018

Seminář komerčních včelařů
17-18.2018

Kurz „pečeme a zdobíme medové pečivo“ Nasavrky
22.2.2018

Výroční členské schůze ZO ČSV
jednotlivé ZO

Seminář pro praktické nápady pro činnost ve VKM Nasavrky
22-23.02.2018

Objednávka léčiva ZO ČSV
do 28.2.2018

Zpracování a odeslání jarního léčiva OO
do28.2.2018 

Rozbor výsledků zimní měli ZO ČSV 
do 28.2.2018

Oznámení stanovišť na obecní úřady
do 28.2.2108

BŘEZEN

Kurz pro začínajícího včelaře žádajícího o krajské dotace Nasavrky
6.3.2018

Seminář vedoucích šlechtitelských chovů Nasavrky
7.3.2018

Kurz mikroskopické techniky VÚV Dol
....................

Kurz včelaření od A do Z Nasavrky
12.-14.3.2018

Seminář SVS a zdravotních referentů Nasavrky
13.3.2018

Seminář pro učitele včelařství Nasavrky
17.3.2018

Kurz včelaření nízkých systémech Nasavrky
19.3.2018

Kurz včelaření ve vysokých a kombinovaných systémech Nasavrky
20.3.2018

Kurz zdravé včely Nasavrky
21.3.2018

Zasedání RV ČSV Nasavrky
24.-25.3.2018

Výroční členské schůze ZO ČSV 
do 31.3.2018

Jarní ošetření včelstev (nátěr plodu)
do 31.3.2017

Vyšetření vzorků na MVP (chovatelé mat., kočovníci)
do 31.3.2017

Odeslání objednávky léčiva za OO ČSV 
do 5.3.2017   

Uteplení a začátek jarního podněcování včelstev
chovatelé

Jarní prohlídky včelstev
chovatelé

DUBEN

Schůze předsednictva OO ČSV restaurace Sparta
5.4.2018

Kurz pro začínající včelaře Vnorovice
…………..2018

Kurz pro začínající včelaře Cep
…………..2018

Techagro Brno
8.-12.4.2018

Kurz pro začínajícího včelaře žádajícího o krajské dotace Nasavrky
10.4.2018

Kurz pečeme a zdobíme medové pečivo Nasavrky
12.4.2018

Kurz výroby medoviny, piva VÚVč Dol
................

VÚV Dol med jako zboží pro náročné zákazníky
................

Kurz včelí pastva Nasavrky
24.4.2018

Hlášení ošetření včelstev se 3 a více roztoči na SVS 
do 15.4.2018

Podání žádostí na tech. pomoc a kočování (dotace)
do 15.4.2017

Podání žádostí na aerosol 
do 15.4.2017 

Flora Olomouc
26.-29.4.2018

Seminář pro funkcionáře OO (pokladník, předseda) Nasavrky
27.4.2018

Hlášení vyzimovaných včelstev do CISu
do 30.4.2018

Upřesnění dat do CISu
do 30.4.2018

Oznámení o kočování na OÚ
5 dní předem

KVĚTEN

Pouť na svatým Hostýně
19.-20.5.2018

Výstava Natura VIVA Lisá nad Labem
23.-27.5.2018

Oznámení o kočování na OÚ 
5 dní předem

Převzetí a distribuce léčiva 2017 léto (FORMIDO)
do 15.5.2018

Odeslání žádosti o dotace EU boj proti varroáze
do 10.5.2018

Zlatá včela (celostátní kolo)
25-27.5.2018

Boj proti varroáze (stavební rámky na 12 dní)
průběžně

Provádět protirojová opatření – tvorba oddělků
průběžně

Intenzivní chov matek
průběžně

Medobraní (květové medy)
průběžně

ČERVEN

Kurz chov včelích matek Nasavrky
3.6.2018

Kurz chov včelích matek Nasavrky
9.6.2018

Zlatá včela (soutěž pro mládež)
……….2018

Seminář-plemenářská práce (inseminace matek)
18-19.6.2018

Kurz pro začínající včelaře
……………

Kurz chovu matek
……………

Podněcování oddělků mimo snůšku
průběžně

Vytavení stavebních rámků (průběžně po 12 dnech)
průběžně

Medobraní (smíšené, lesní medy)
průběžně

Léčení včelstev (formidol)
25.6.2017

Oznámení na OÚ o kočování na medovici 
5 dní předem

Případné upřesnění léčiva na podzimní léčení a jaro 2017
do 30.6.2018

ČERVENEC

Výstava Květy 2017 (Lysá n.L)
.......7.2018

Kurz VÚVč „preventivní a léčebné postupy ve včelařství
.......7.2018

Dotace EU-předložení nákupních dokladů 
10.7.2018

Léčení včelstev Formidol
po10-20.7.18

Léčení včelstev Gabon
po 20.7.2018

Začátek krmení Včelstev
konec snůšky   

Letní prohlídky včelstev 
od 15.7.2018

SRPEN

Flora Olomouc
16.-19.9.2018

Výstava Země živitelka
23.-28.8.2018

Výdej léčiva na podzimní léčení 
29.8.2018

Shcůze předsednictva OV
upřesníme

Objednávka Acetonu na aerosol
do 25.8.2018

Kočující včelaři přeléčit po návratu an stanoviště-Gabon
25.7-10.8.18

Zasedání republikového výboru ČSV Nasavrky
25-26.8.2018

Kontrola spadů roztočů-hlásit OO
průběžně

ZÁŘÍ

Aktivy ZO ČSV Jihočeského kraje
………….2018

Seminář praktické nápady pro činnost VKM
27.-28.9.2018

Výstava Litoměřická zahrada Čech
14.-22.9.2018

Výstava Ostrava Život na zahradě
21.-23.9.2018

Kurz použití aerosolové techniky
..........9.2018

Seminář učitelů čelařství
29.9.2018

Vložení podložek do včelstev
od 1.9.2018

Hlášení počtu včelstev do Hradištka
do 15.9.2018

Podání žádostí dotací 1.D
do 15.9.2018

Odeslání sumárních žádostí na ČSV
do 15.9.2018

Cis upřesnění počtů včelstev
v 9.měsíci

Nákupa distribuce acetonu do ZO
15.10.2018

Sledování spadu roztočů
průběžně

Prohlížitelé včelstev Nasavrky
21-22.9.2018

ŘÍJEN

Flora Olomouc
4.-7.10.2018

Kurz opravářů aerosolových vyvíječů VÚVč 
......10.2018

Seminář učitelů včelařství
27-28.10.2018

Seminář vedoucích včelařských kroužků
20-21.10.18

První kolo fumigace vyhlašuje OO ČSV
12-14.10.2018

Konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství Olomouc
19-20.10.2018

Prohlížitelé včelstev
24.25.10.2018

Druhý kolo fumigace řídí ZO podle klimat. Podmínek
26-28.10.2018

Výdej acetonu pro ZO 
do 25.10.2018

Kontroly spadů roztočů=hlásit OO
průběžně

Kontrolní inventura pokladen a stav účtů v ZO
Během 10 měs. Pokladní ZO

LISTOPAD

Průběžná kontrola spolků, hlášení na OO
průběžně

Zasedání RV
17.18.11.2018

Zpracování dotací 1.D a jejich výplata
během 10 měs.

Zpracování statistického hlášení do CISu
do 10.11.18

Seminář komerčních včelařů
24.25.11.2018

Podklady a vyučtování dotací 1.D
do 30.11.18

Odevzdání seznamů výplaty na OO ČSV
do 30.11.18

PROSINEC

Aerosolové ošetření všelstev
od 1.12.2018

Schůze OO ČSV
13.12.2018

Aerosolové ošetření ukončit 
do 20.12.2018

Vymetení podložek ve včelstvech
do 25.12.2018

Inventury v ZO, OO 
k 31.12.2018

Úhrada členských příspěvků na ČSV
do 31.12.2018

 
 
Plán práce byl schválen a jednomyslně odsouhlasen na zasedání Okresní organizace ČSV, z.s. Jindřichův Hradec dne 14.12.2017               
 
 
Jednatel OO ČSV J. Hradec
Martin Paleček
Nušlova 42/V
377 01 Jindřichův Hradec
 
Tel: 777 269 269